UWAGA
Dni 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych na podstawie Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy Nr 4/2018 z dnia 29 września 2018r.
UWAGA

  Informujemy, że STRAJK ZAWIESZONO! 
O wszelkich zmianach będziemy informować.

Szanowni Rodzice!
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem.
W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania.
Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci.
Proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
Ostateczna decyzja o strajku będzie zależna od informacji podanej w mediach. Proszę również śledzić stronę szkoły.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy
Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujmy, że: 

Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) w celach realizacji zadań podmiotu określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. 
W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do dyr. Gimnazjum.
 • Nasi przyjaciele:
 • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II - http://www.rodzina.org.pl/
 • Gmina Rozprza - http://www.rozprza.pl
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy
 • LZS Rozprza
 • SZS Rozprza 
 • Szkoła Podstawowa im. Z. Grzybowskiej w Straszowie
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Mierzynie
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Szkoła Podstawowa im. ppłk St. Sienkiewicza w Milejowie
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych