Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2015/16. Termin składania podań do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy (wzór w załączeniu) ustala się od 
2 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. do godz. 15.00.
Wymagane dokumenty w postaci podania i oświadczenia do pobrania niżej.

Regulamin i pliki do pobrania


„Moja Mała Ojczyzna - zasłyszane opowieści z Rozprzy i okolic”

Organizatorzy Konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy
Biblioteka Szkolna w Gimnazjum w Rozprzy

Biblioteka Szkolna w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Niechcicach

Adresaci Konkursu:
Konkurs kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej 
w Gimnazjum w Rozprzy oraz ZSG w Niechcicach.

Zasady uczestnictwa:
Praca biorąca udział w konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową w 1 egzemplarzu. Praca może reprezentować dowolny rodzaj literacki np: opowiadanie, legenda, wiersz, rozprawka związana z regionem, opis ciekawego miejsca, reportaż, felieton odnoszący się do wydarzeń
z najbliższej okolicy, wywiad z osobą związaną z regionem. Prace powinny być napisane na komputerze i nie mogą przekraczać 4 stron formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5. 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w ramach swej struktury prowadzi punkt interwencji kryzysowej, z którego usług korzystać mogą wszyscy mieszkańcy powiatu będący w nagłych, trudnych sytuacjach kryzysowych. 
W ramach działalności z porad mogą korzystać osoby, które oczekują lub wymagają wsparcia w sprawach:
- przemocy domowej,
- rozwodu, separacji lub rozdzielności majątkowej,
- alimentów,
- uzależnienia od alkoholu, w tym sądowego leczenia odwykowego,
- mieszkaniowych,
- rodzinnych, małżeńskich oraz problemach emocjonalnych.
Działalność konsultacyjną i terapeutyczną, w tym poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, która związana jest z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi prowadzi Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16 a; tel. 44 732 78 40.
 • Nasi przyjaciele:
 • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II - http://www.rodzina.org.pl/
 • Gmina Rozprza - http://www.rozprza.pl
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy
 • LZS Rozprza
 • SZS Rozprza 
 • Szkoła Podstawowa im. Z. Grzybowskiej w Straszowie
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Mierzynie
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Szkoła Podstawowa im. ppłk St. Sienkiewicza w Milejowie
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź