Nauczyciele
mgr Bernard Matyszewski - dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Burkin
mgr Jolanta Ciesielska
mgr Magdalena Fiktus
mgr Dariusz Głowacki
mgr Jolanta Herman
mgr Aleksandra Huryk
mgr Izabela Jarosz
mgr Anita Kabzińska
mgr Katarzyna Korycińska-Skóra
mgr Arkadiusz Makles
mgr Magdalena Marcinkowska
mgr Katarzyna Pawłowska
mgr Mariusz Próba
mgr Violetta Próba
mgr Arleta Pruba
mgr Elżbieta Sabaturska-Polok
mgr Anna Sidoruk
mgr Mariola Smerczek
mgr Małgorzata Święconek
mgr Anna Szulc
mgr Blanka Zaremba
mgr Adrian Zieliński
mgr Gabriel Zuzański
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych