O nas:
Nasza biblioteka powstała wraz z powstaniem Gimnazjum im. Jana Pawła II 
 w Rozprzy, czyli w 2004 roku. Głównym jej zadaniem jest wspieranie działań dydaktycznych szkoły. Pełni również rolę centrum kultury dla społeczności naszej placówki. Księgozbiór naszej biblioteki zawiera ok. 3500 woluminów 
i jest stale uzupełniany w miarę możliwości finansowych oraz życzliwości prywatnych darczyńców. Od 2012 roku udostępnianie książek i rejestracja czytelników odbywa się za pomocą programu komputerowego LIBRUS. Nasi czytelnicy mają do dyspozycji czytelnię, gdzie mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego ( słowników, encyklopedii, albumów), mogą również przejrzeć najnowsze numery czasopism prenumerowanych przez naszą szkołę, czy po zakończonych lekcjach przygotować się do zajęć na następny dzień. Uczniowie naszej szkoły mogą również korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie mają do dyspozycji 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Od 1 września 2006 roku w bibliotece szkolnej naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które otrzymaliśmy w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowanego przez Europejski Funduszu Społeczny pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Centrum dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu, wielofunkcyjnym urządzeniem Lexmark (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz oprogramowaniem edukacyjnym.
ICIM służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach w celach dydaktycznych. Mogą tworzyć własne dokumenty i prezentacje multimedialne. Mogą też korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin.
Opiekun ICIM: Anna Sidoruk
Aktualności:
Dnia 18 grudnia 2014r. księgozbiór biblioteki naszego gimnazjum wzbogacił się o 111 książek przekazanych nam w depozyt przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy w ramach umowy zawartej między naszymi placówkami. Przedstawicielka GBP pani Izabela Kwaśniak poinformowała obecnych czytelników o wspólnych przedsięwzięciach, które będą zrealizowane jeszcze w tym roku szkolnym. Są to: konkurs literacki pt. „Moja mała ojczyzna”, krótki kurs fotografowania połączony z konkursem na najciekawsze zdjęcie oraz spotkanie z autorem książek dla młodzieży. Przekazane książki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i większość z nich już została wypożyczona. Czekamy z niecierpliwością na następną porcję nowości wydawniczych, które trafią do nas w styczniu 2015r.
Księgozbiór:
- księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, albumy) - lektury dla poszczególnych klas - literatura młodzieżowa - powieści fantasy - literatura piękna polska 
 - literatura piękna obca
 - poezja 
 - powieści historyczne 
 - powieści podróżnicze i przygodowe 
 - powieści biograficzne
 - powieści sensacyjne
 - biblioteczka anglisty 
 - biblioteczka pedagoga i wychowawcy 
 - podręczniki przedmiotowe. 
Posiadamy również zbiory specjalne ( płyty CD ROM, CD, DVD, przeźrocza).
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych