Nasze Gimnazjum jako samodzielna szkoła powstało 1 września 2004 r. Wtedy podzielono zespół szkolno-gimnazjalny na dwie placówki. Od tego też dnia funkcjonujemy we własnym, nowym, pięknie zaprojektowanym budynku. 
   W 2006r. nadano szkole zaszczytne imię Jana Pawła II.
   20 maja 2009 r. uroczyście wręczono nam sztandar.
   
  Staramy się, aby nasi uczniowie:  - dorastali w przyjaznej atmosferze sprzyjającej ich rozwojowi; - rozwijali umiejętność uczenia się i kierowania własnym rozwojem; - zdobywali wiedzę i umieli się nią posługiwać; - potrafili posługiwać się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego; - umieli wykorzystać technikę informatyczną w rozwiązywaniu typowych, praktycznych oraz szkolnych problemów; - przygotowywali się do samodzielnego funkcjonowania w środowisku; - mieli poczucie własnej wartości; - osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości i zdolności; - byli pożyteczni dla swojego środowiska lokalnego oraz ojczyzny; - mieli poczucie więzi ze wspólnotą lokalną, stając się odpowiedzialnymi obywatelami Polski, a także Europy. 

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych