„Idźmy naprzód z nadzieją”. Pod takim hasłem odbyła się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Nie mogło zabraknąć tam naszego Gimnazjum, którego tradycją stała się październikowa pielgrzymka. Uczestniczyło w niej 51 uczniów z klas III-ich z pocztem sztandarowym szkoły, w towarzystwie opiekunów – ks. A. Maklesa, p. dyr. B. Matyszewskiego,
p. E. Sabaturskiej-Polok, p. A. Szulc i p. G. Zuzańskiego.
Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była uroczysta Msza święta sprawowana w środę, 4 października o godz. 11.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Tomasika, opiekuna naszej szkolnej rodziny. Mimo lekkiego chłodu wszystkim, od przedszkolaka do studenta, towarzyszyła gorąca modlitwa w ważnych sprawach naszego życia. Po zakończonych uroczystościach, nie obyło się bez odwiedzin w najbardziej znanej restauracji świata, co zdecydowanie zrekompensowało pogodowe niełaski.

Magia i czary – tak można określić to, co działo się 18 grudnia w naszym gimnazjum. Już po raz trzeci odbył się tu Konkurs Kolęd
i Pastorał, w którym wzięły udział wszystkie klasy oraz soliści i zespoły wokalne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Mogliśmy podziwiać piękny śpiew, ciekawe stroje i rekwizyty, choreografię w dokładnie wyreżyserowanych małych inscenizacjach. Jury konkursowe w osobach: panie Jolanta Herman i Anna Sidoruk oraz ks. Arkadiusz Makles i pan Dariusz Głowacki miało nie lada zadanie, postanowiło zatem nagrodzić wszystkie klasy. Były same pierwsze miejsca w kategoriach: za najlepszy wokal, za najciekawszą aranżację, za najlepsze wykonanie kolędy polskiej, za najbardziej widowiskowe wykonanie pastorałki, za najlepszą choreografię, za najpiękniejsze stroje i rekwizyty, za najlepszy akompaniament instrumentalny, za ogólny wyraz artystyczny, za najlepsze wykonanie pastorałki na wesoło, itp…

GIMNAZJUM W ROZPRZY – PROJEKT EDUKACYJNY
18 stycznia 2018 r. klasa IIA zaprezentowała efekty pracy nad projektem edukacyjnym pt. „Teatrzyk Zielona Gęś. Poezja, która zachwyci gimnazjalistę”. Celem wspomnianych działań było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży oraz umiejętności scenicznej interpretacji utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Przez ostatnie tygodnie uczniowie pracowali nad doborem tekstów wybranych do finałowej prezentacji, podzielili się na zespoły aktorów, scenografów i kostiumologów, wybrali również utwory muzyczne, które stanowiły ciekawą oprawę twórczości poety. Po wielu próbach przedstawili najciekawsze utwory Gałczyńskiego w postaci kilku żartobliwych scenek zapowiadanych przez prowadzących galę. Prezentacja działań spotkała się z serdecznym odbiorem ze strony publiczności – nauczycieli, uczniów, a także rodziców. Opiekę nad projektem edukacyjnym sprawowały panie: Katarzyna Korycińska-Skóra i Elżbieta Sabaturska-Polok.

Koncert Karnawałowy
O sobotnim koncercie, który odbył się 20 stycznia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy, parafrazując słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, chciałoby się powiedzieć:
Zaczarowany koncert
Zaczarowana muzyka
Zaczarowani muzycy
Oczarowana publiczność.
Już po raz drugi gościliśmy muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorami Koncertu Karnawałowego byli Wójt Gminy Rozprza pan Janusz Jędrzejczyk oraz Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy pan Bernard Matyszewski. Piotrkowska Orkiestra Kameralna oraz Orkiestra Smyczkowa PSM II stopnia, a także zespoły: kwartet smyczkowy, duet akordeonowy, kwintet saksofonowy, trio fortepianowe wykonali muzykę filmową ( Różowa pantera, Gwiezdne wojny, Park Jurajski, Vabank). Nie zabrakło jednakże muzyki klasycznej (Powitanie wiosny, Marsz Radeckiego, V Taniec węgierski i inne utwory). Wśród wykonawców znalazły się uczennice naszego gimnazjum: Marta Szulc i Gabriela Wojtaszek.
Po strawie duchowej na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Z niecierpliwością czekamy na następny koncert.

W ostatnią sobotę, 24 lutego 2018r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy przeprowadzona została jubileuszowa, dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanego już po raz kolejny przez Aleksandrę Huryk - nauczyciela języka angielskiego i Blankę Zarembę - nauczyciela języka niemieckiego. Od kilku już lat patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Piotrkowskiego, który jest też głównym sponsorem nagród dla zwycięzców. Niestety, ze względu na wygaszanie gimnazjów, tegoroczny konkurs jest już ostatnim organizowanym w dotychczasowej formule.
Głównym celem organizatorów jest propagowanie języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs od lat jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również odkrywać uzdolnienia i talenty językowe uczniów.
60-cio minutowy test pisemny sprawdza dotychczasowe umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego, reagowania językowego, jak również znajomości struktur leksykalno – gramatycznych. Spotkanie licznej grupy uczniów i nauczycieli języków obcych to również doskonały sposób
na integrację środowiska szkolnego w naszym powiecie.
Od lat konkurs przeprowadzany był na dwóch poziomach: klasy pierwsze i drugie. W tym roku udział brali już tylko uczniowie klas drugich, stąd uczestników było znacznie mniej. Do konkursu zgłosiło się 10 szkół gimnazjalnych (bądź podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi) powiatu piotrkowskiego z: Rozprzy, Czarnocina, Dąbrowy nad Czarną, Gomulina, Moszczenicy, Rękoraja, Sulejowa, Tomawy, Woli Krzysztoporskiej i Wolborza. Testy gramatyczno-leksykalne rozwiązywało 27 uczniów.
Po części konkursowej uczniowie udali się na poczęstunek i zwiedzanie obiektu szkoły, natomiast przybyli opiekunowie (nauczyciele języków obcych) sprawdzili prace.
Najlepsi w konkursie okazali się

z języka angielskiego:
I miejsce – Albert Piekarski, Wolbórz
II miejsce – Aleksander Gieszcz, Wolbórz
III miejsce – Maja Pasieczyńska, Sulejów
IV miejsce – Martyna Bieńkowska, Moszczenica
V miejsce – Kinga Cecotka, Rozprza

z języka niemieckiego:
I miejsce – Natalia Łuczyńska, Gomulin
II miejsce – Karolina Gibaszek, Czarnocin
III miejsce – Mateusz Ciołkowski, Tomawa
IV miejsce – Ewelina Gajda, Wolbórz
V miejsce –Anna Pabich, Rozprza

W/w uczniowie otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez Radę Rodziców w postaci słowników, podręczników do gramatyki, repetytoriów, readersów i kursów językowych na CD. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz przybyli opiekunowie dostali pamiątkowe dyplomy.
Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. W najbliższym wydaniu Tygodnia Trybunalskiego, Ziemi Piotrkowskiej, jak również na stronie Samorządowego Portalu Internetowego Gmina Rozprza ukażą się notatki prasowe dotyczące tego wydarzenia.

Dnia 13 marca 2018r. w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich z sześciu gimnazjów z Moszczenicy, Rozprzy, Srocka, Wolborza, Przygłowa i Woli Krzysztoporskiej.
Uczniowie rozwiązywali test z zadaniami typu test wyboru, wstawianie wyrazów w odpowiedniej formie w tekst, parafrazy zdań, tłumaczenie fragmentów zdań oraz uzupełnianie tekstu właściwymi wyrazami. Komisja składająca się z nauczycieli języka angielskiego przyznała po trzy nagrody oraz po dwa wyróżnienia na poziomie klas drugich i klas trzecich. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Uczestnikami konkursu z naszego gimnazjum byli: Kinga Cecotka, kl. IId, Patrycja Jagiełło, kl. IIc, Marek Listwoń, kl. IIId i Michał Osuch, kl. IIIc.
Wyróżnienie otrzymała: Kinga Cecotka.
Opiekę nad uczniami sprawowała Aleksandra Huryk, nauczyciel języka angielskiego.

W dniu 14 marca 2018 roku w Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Rozprzy odbyły się X Targi Edukacyjne. Targi zorganizowano dla klas III Gimnazjum w Rozprzy, zaproszeni byli także uczniowie klas III i nauczyciele z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Niechcicach. Targi miały na celu przybliżyć uczniom klas III ofertę kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie tak, aby każdy uczeń mógł szczegółowo zapoznać się z propozycjami oferowanymi przez szkoły ponadgimnazjalne. Na IX Targi Edukacyjne przyjechali przedstawiciele 20 szkół z Piotrkowa, powiatu piotrkowskiego i spoza powiatu.
Zaproszone w tym roku szkoły to: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu, Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Bujnach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb., II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Tryb., III Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, oraz Technikum dla Młodzież TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.


Każda szkoła miała swoje stanowisko, gdzie prezentowała swoją ofertę. Szkoły wyposażone były w plakaty, ulotki, plansze, gazetki, afisze
i reklamy, a nawet pomoce naukowe. Swoją ofertę szkoły kolejno przedstawiały również na scenie auli, gdzie uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zachęcali do nauki w swojej szkole ciekawymi prezentacjami multimedialnymi, przemówieniami, pokazami i plakatami. Stoiska wyróżniały się kolorowym wystrojem i ciekawymi pokazami. Każdy uczeń miał możliwość poznania oferty i wymogów przyjęcia do danej szkoły, każdy dostał ulotki wybranych szkół. Uczestnicy targów zaproszeni byli na poczęstunek, czyli kawę, herbatę, ciastka i owoce.
Goście chwalili piękny budynek szkoły i wyrażali pozytywną opinię o organizacji X Targów Edukacyjnych, których formuła przypadła do gustu wszystkim uczestnikom. 

Dzień wagarowicza w Focusie? Po co, kiedy można wybrać się w „Podróże marzeń” organizowane cyklicznie w ramach Turystycznego Dnia Wiosny, w naszym Gimnazjum.
Poznaliśmy gościnnych, silnie przywiązanych do tradycji Gruzinów. Odwiedziliśmy społeczeństwo z duszą i historią wypisaną na twarzy i razem z nimi kołysaliśmy się w rytmie „Hawany”. Otwarci Meksykanie porwali nas do wspólnej zabawy przy Zumbie. Rodzinni Włosi opowiedzieli nam dużo o swoim kraju, a urocze Hawajki ozdobione naszyjnikami z kwiatów zachwyciły nas śpiewem i tańcem. Ze Sławomirem, Zenkiem i Kamilem Stochem zwiedziliśmy naszą Polskę od Sopotu, przez Wadowice do Zakopanego. Wyluzowani, radości miłośnicy muzyki reggae zabrali nas na swoją roztańczoną wyspę słońca. Wybraliśmy się też za Wielką Wodę, gdzie znany i ceniony speaker telewizyjny dumnie zaprezentował nam swój, pełen kontrastów, kraj. Na zakończenie żywiołowi Hiszpanie przekonali nas do tego, że warto mieć pozytywne nastawienie do życia.
P.S. I głodni też nie byliśmy, każdy kraj przygotował pyszny poczęstunek. Jury nie miało łatwego zadania wyłaniając najlepsze prezentacje, choreografie czy wykonawców.
Relacja dostępna też na: http://www.mostdogruzji.pl/

„Tradycja rzecz święta”
W tym roku uczniowie naszego gimnazjum pod kierunkiem Pani Anny Sidoruk i pani Jolanty Herman po raz kolejny przygotowali widowisko z cyklu „Spotkania z poezją”. Tym razem tematem przewodnim była miłość potraktowana z przymrużeniem oka, stąd tytuł „Miłość budzi się wiosną…”.
Pełen muzyki, poezji, humoru spektakl wystawiono 25 kwietnia 2018r. dla gimnazjalistów oraz wieczorem dla całej społeczności Rozprzy. 

„Od Wadowic do Watykanu” to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego przez uczniów klasy IIb pod kierunkiem ks. Arkadiusza Maklesa i p. Anny Sidoruk. 18 maja, w dniu 98.rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II mogliśmy zobaczyć przedstawienie, którego bohaterem był ten niezwykły człowiek: kapłan, poeta, miłośnik gór i mazurskich jezior, przyjaciel młodzieży. Uczył nas miłości do drugiego człowieka, do otaczającego nas świata, do ojczystego kraju. Oprócz przedstawienia obejrzeliśmy film nakręcony podczas wycieczek odbytych w ramach projektu oraz wystawę na temat życia codziennego Jana Pawła II, pojazdów, jakimi się poruszał, Jego ulubionej muzyki oraz wybrane sentencje, myśli, z których odczytujemy Jego przesłanie dla nas.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych